Information, CMS & Appar


 I mer än 15 år har vi arbetat med webbpublicering för offentlig sektor. Vi kan leverera tjänster så att webbredaktör, informatörer, administratörer och andra som behöver publicera information, kan göra det enkelt och i vissa fall helt automatiskt.­­

­­Spara tid

Utvecklingen under de senaste åren har gått mer och mer mot att våra CMS tjänster också tittar på hur man kan spara tid och öka produktivitet i många sammanhang. Därför har vi tagit fram ett antal tjänster ­som enkelt kan integereras i de flesta CMS, ofta på HTML/Javascriptnivå.

Behöver du appar till mobiltelefoner eller läsplattor? Vi kan integrera ditt informationsflöde så att du får ut informationen i en verklig multikanalstrategi.

Lätt att lära

imCode har utvecklat ett eget CMS (i'm CMS) som tillhör marknadens absolut enklaste att lära sig som redaktör. Våra tidigare versioner har förutsatt en grundkurs på ca 2 timmar för en redaktör gärna i samband med att man ändå arbetar med att lägga in text i systemet.

­­­